BEGELEIDING

Samen zoeken… en vertrekken vanuit jouw vraagstukken naar nieuwe inzichten en passend gedrag. Bedding zijn waar jouw vragen en emoties kunnen stranden, luisteren en meetrillen hoe het voor jou voelt: passend bij wie je bent en wat je hier en nu nodig hebt.  Exploreren en betekenis geven, samen kijken naar waar het écht over gaat.  Nieuwe bruggen bouwen op oude fundamenten.

Beweging brengen om jouw eigen weg te kunnen gaan. Experimenteren met nieuwe manieren van omgaan en gedrag.  Met kracht en vertrouwen je eigen koers uitzetten,  je eigen vlag planten.  Oog blijven houden voor het groter geheel:  jouw hele situatie en de systemen waar jij deel van uitmaakt.

Verbinden
Niet oordelend of veroordelend  maar zoekend en verbindend met wat was, is en zal zijn.
Dit alles vanuit de systemische intergenerationele en interrelationele kijkwijze van het ‘Contextuele denken’.

OPLEIDING

 • Bachelor Gezinswetenschappen
 • Post-graduaat Psychopedagogische Counseling

  Modules:

  >Pedagogische vaardigheden bij moeilijk gedrag van jongeren.
  >Begeleiding aan de hand van het contextueel denken.
  >Counseling bij leer– en ontwikkelingsstoornissen.
  >Praten met ouders.
 • Getuigschrift  Contextuele Hulpverlening en Therapie

  >Basisopleiding 2 jaar 
  >Vervolgopleiding 2 jaar
   
 • Getuigschrift training in DUPLO methodiek
   
 • Masterclass getuigschrift 'Ervaringsgericht werken'
   
 • Erkend lid BVRGS
   
 • Bijscholing systeemgericht werken in koppeltherapie - jaarcursus 2015-2016 Interactieacademie Antwerpen

WERKWIJZE

Misschien herkent u zich in deze uitspraken en kunnen die u verder helpen uw hulpvraag te bepalen.

 • ‘Het is nooit goed genoeg wat ik doe...’
 • ‘Ik heb altijd gezorgd, wie zorgt er nu eens voor mij…?’
 • ‘Wie ziet wat ik doe?…’
 • ‘Al zeiden ze alleen maar ‘sorry’…’
 • ‘Ik weet gewoon niet wie ik ben…’
 • ‘Ik kan niet tegen ruzie…’
 • ‘Ik ben al moe als ik op sta…’
 • ‘Het gaat me allemaal niet zo makkelijk meer af…’
 • ‘Ik kan moeilijk besluiten nemen…’
 • ‘Ik heb afstand genomen van mijn ouders,mij zien ze voorlopig niet…’
 • ‘Ik zit er altijd tussen…’
 • ‘Wij zijn zo verschillend…’
 • ‘Ik ving de klappen op…’
 • ‘Ik sluit me niet zo makkelijk aan…’
 • ‘Het is nooit goed genoeg…’
 • ‘Mijn (schoon)ouders bemoeien zich overal mee…’
 • ‘Bij ons werd niet gesproken, dat breekt ons nu op…’
 • ‘Ik heb zo mijn best gedaan…’


Enkel na telefonische afspraak kan er een intakegesprek doorgaan waarin we samen gaan kijken naar wat al dan niet mogelijk is.

Elk sessie duurt één uur. Kostprijs: 50 euro per  gesprek.

Ik heb een overeenkomst met CM, voor financiële tussenkomst, voor wie recht heeft op kinderbijslag.
Het gaat over twaalf tegemoetkomingen per CM lid. Het betreft 50% van het honorarium  (max 30€)

ERVARING

 • Bejaardenzorg
 • Begeleiding van gezinnen binnen hun context
 • Palliatieve begeleiding en ondersteuning
 • Begeleiding van verslaving binnen het kader van een psychiatrisch ziekenhuis

ACTUATEKSTEN EN LINKS

*De wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen

De wet tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen is een feit en wordt op 1 september 2016 van kracht. De wet definieert de psychotherapie als behandelvorm en plaatst de uitvoering ervan binnen het uitoefenen van geneeskunde.
Deze wet is een gemiste kans om welzijnszorg en gezondheidszorg dichter bij elkaar te brengen.
Deze wet beperkt de psychotherapie, binnen het psychologisch wetenschappelijk referentiekader.

Waar we ons vooraf genoodzaakt zagen om onze visie ' aan te passen' komen we nu tot de vaststelling de ver-enging van de wetgeving, ons uitgedaagd heeft om onze eigen visie niet aan te passen maar nét te kunnen verdiepen en daarin krachtiger te beschrijven wat we reeds jaren doen. Hieronder de tekst.

Wij doen aan contextuele therapie[1] en hulpverlening bij mensen (of cliëntsystemen) die een hulpvraag hebben in relatie met de partner (o.a. dreigende scheiding...), met de familie (ouder-kind e.a.), met de werkomgeving (burn-out...) of andere.
We begeleiden ook mensen in hun vraag tot ondersteuning van een eigen identiteits- rouw- en of zingevingsproces.
  
We werken samen met cliënten aan verbetering  en optimalisering van hun persoonlijk welbevinden vanuit eigen aanwezige krachten en hulpbronnen.  

Onze therapeutische hulpverlening focust het welzijn en het welvoelen wat indirect ook een positieve invloed heeft op de gezondheid. 

Psychotherapie als behandelvorm is volgens de wetgeving van de gezondheidszorgberoepen (medici) 'geworteld in een psychologisch wetenschappelijk referentiekader'
[2].  
Ons werk als contextueel systemisch therapeut is geworteld in meerdere wetenschappelijke referentiekaders. Naast psychologie benoemen we de communicatiewetenschappen
[3] de sociologie[4] de fenomenologie, en de organisatiewetenschappen[5].
Hierdoor werken we ook ervaringsgericht. Gevoelsmatige en belevingsaspecten worden uitgedrukt en krijgen betekenis die het cognitief wetenschappelijke overstijgt.
In de begeleiding is er ook ruimte voor de spirituele en filosofische dimensie van eigen betekenisgeving en identiteit. (Inspirerend zijn Martin Buber en Emmanuel Levinas).

Onze gedegen basisopleiding samen met onze jarenlange specifieke therapeutische opleiding, training en ervaring, vormen de sterkte van onze holistische benadering.[1] Het woord Therapie komt van Therapeia, een oud-Grieks woord. De betekenis hiervan luidt ongeveer: Het geven van zorg en aandacht aan een ander door te pogen naast of met die ander te staan als hij of zij in de wereld is en zijn leven leeft. (Evans, in: Dialogue with R.D. Laing, Praeger, New York 1981).

[2] Verslag: Kamer-3e zitting van de 54e zittingsperioode 2015-2016 DOC 54 1848/001 p. 50

[3] Betekenis van taal, narratieven - gesprekstechniek - non verbale commucatie

[4] Betekenis van sociale druk, enculturatie, acculturatie, socialisatie, het sociale denken.

[5] Missie- en visieomschrijving, kernquadranten, complex adaptief model, intervisie, supervisie, functioneren...

* Maak deel uit van de intervisiegroep huisartsen psychotherapeuten - eigen en zeer zinvol initatief vanuit A-syst

carine claeys

contact