Jan Permentier & Carine Claeys

Contextuele psychotherapie in Aalter

Hulpverlening bij relaties, rouw, identiteit en existentiële vragen

Samen zoeken naar de hulpvraag

Misschien herkent u zich in deze uitspraken en kunnen die u verder helpen uw hulpvraag te bepalen.

 • ‘Het is nooit goed genoeg wat ik doe…’
 • ‘Ik heb altijd gezorgd, wie zorgt er nu eens voor mij…?’
 • ‘Wie ziet wat ik doe?…’
 • ‘Al zeiden ze alleen maar ‘sorry’…’
 • ‘Ik weet gewoon niet wie ik ben…’
 • ‘Ik kan niet tegen ruzie…’
 • ‘Ik ben al moe als ik op sta…’
 • ‘Het gaat me allemaal niet zo makkelijk meer af…’
 • ‘Ik kan moeilijk besluiten nemen…’
 • ‘Ik heb afstand genomen van mijn ouders,mij zien ze voorlopig niet…’
 • ‘Ik zit er altijd tussen…’
 • ‘Wij zijn zo verschillend…’
 • ‘Ik ving de klappen op…’
 • ‘Ik sluit me niet zo makkelijk aan…’
 • ‘Het is nooit goed genoeg…’
 • ‘Mijn (schoon)ouders bemoeien zich overal mee…’
 • ‘Bij ons werd niet gesproken, dat breekt ons nu op…’
 • ‘Ik heb zo mijn best gedaan…’

Samen zoeken

en vertrekken vanuit jouw vraagstukken naar nieuwe inzichten en passend gedrag. Bedding zijn waar jouw vragen en emoties kunnen stranden, luisteren en meetrillen hoe het voor jou voelt: passend bij wie je bent en wat je hier en nu nodig hebt.  Exploreren en betekenis geven, samen kijken naar waar het écht over gaat.  Nieuwe bruggen bouwen op oude fundamenten.

Beweging brengen

om jouw eigen weg te kunnen gaan. Experimenteren met nieuwe manieren van omgaan en gedrag.  Met kracht en vertrouwen je eigen koers uitzetten,  je eigen vlag planten.  Oog blijven houden voor het groter geheel:  jouw hele situatie en de systemen waar jij deel van uitmaakt.

Verbinden
Niet oordelend of veroordelend  maar zoekend en verbindend met wat was, is en zal zijn.
Dit alles vanuit de systemische intergenerationele en interrelationele kijkwijze van het ‘Contextuele denken’.

Wat we doen

Relatie Therapie

Komen jullie er samen niet meer uit? Zijn er te veel conflicten? Is luisteren en praten naar en met elkaar te moeilijk? Wil je met een van ons samen op zoek gaan naar een weg die jullie terug helpt te verbinden?
Dan kan je bij ons terecht.

Persoonlijke therapie

Ben je even de weg kwijt? Ben je uit evenwicht en heb je het gevoel in een cirkel rond te draaien? Voel je het steentje in je schoen dat je telkens weer triggert? Zit je met vragen hoe relaties in je persoonlijk leven en op je werk jou beïnvloeden.
Wil je samen met een van ons op zoek gaan naar wat je nodig hebt? Naar inzichten en ervaringen om een veranderingsproces op te zetten?
Dan kan je bij ons terecht.

Existentiële vragen

Houdt de vraag naar de zin van je leven je bezig? Raken lijden, onrecht-ervaringen, verdriet en boosheid jou op een dieper niveau?
Wil je samen met iemand van ons op zoek gaan naar dieperliggende hulpbronnen die zin en betekenis aan je leven – en dat van anderen – kunnen geven?
Dan kan je bij ons terecht.

Rouwverwerking

Wordt je geconfronteerd met een verlieservaring? Verlies van een partner of van een kind? Verlies van gezondheid, verlies van werk, of van een betekenisvolle relatie? Brengt dit jou uit evenwicht? Vind je geen rust meer en wil je ondersteuning bij een rouwproces? Dan kan je bij ons terecht.

Onze visie en ons logo

Assistentie staat voor menselijke nabijheid, staat voor partner en tegenspeler zijn.

A

Autonomie. Wij willen alle betrokkenen ernstig nemen, hun eigen plaats geven. Autonomie is een verhaal van grenzen, en vanuit de begeleidingsvisie is het een verhaal van meerzijdige partijdighed.

-

Het koppelteken staat voor verbinding, menselijke autonomie kan pas gestalte krijgen in verbondenheid. Dialoog is hierin een relationeel belangrijk begrip. Onze visie om netwerken te bouwen en hulpbronnen te verbinden groeit vanuit de optie van verbindend werken.

Syst

Syst verwijst naar het feit dat de begeleiding vertrekt vanuit een systemische visie. We geloven dat processen, moeilijkheden en kansen méér zijn dan de optelsom van de individuele sterkten en zwakten van de betrokkenen. Waar ze op elkaar inwerken overstijgen ze individuen. We gaan dus op zoek naar relationele patronen, naar verborgen of onbewuste onderliggende aannames, in denken en doen van mensen en binnen organisaties teams en ondernemingen.

Duif

De duif in het logo van A-syst verwijst naar bezieling en spiritualiteit. In proceswerking is niet alles voorspelbaar of maakbaar. De dialoog en het gesprek is niet enkel een rationeel gebeuren. We komen ook op het mysterievolle domein waar ook het vreemde openbarend kan zijn.

Ontdek wie we zijn en wat we kunnen betekenen.